+359 888 400 290

ShopUp прихваща до 70% от купувачите със смартфони. Събираните за тях данни са анонимни и се изпращат в SAP Hana сървър, където се извършва техният анализ и групиране

Чрез използването на WiFi технологиите, ShopUp сензорите комуникират по пасивен начин със “смарт” клиените, като успяват да изведат информация за техните навици и интереси, без да дават информация за тяхната самоличност

За по-добри резултати нашите анализи могат да бъдат интегрирани с информацията за извършените покупки, което позволява разширяване на профила на даден клиент и прогнозиране на складовите наличности

Характеристики

• Измерване на трафика отвътре и в магазина
• Хора, преминали покрай обекта
• Брой на неспечелени клиенти
• Заинтересувани посетители
• Средното време на посещение
• Коефициент на задържане на посетителите
• Ефективност на служителите
• Профилиране на клиентите
• Сравняване на маркетингови кампании и периоди
• Данни за магазина в реално време

Предимства

profile  Анонимни профили на клиентите базирани на интереси, поведение и покупки

1  Данни за измерване на ефективността на маркетинговите кампании

store_318-49896 Анализ на магазина

decision1 По-добро вземане на решения

POSДанни за покупките могат да бъдат свързани с посетителите, за да предостави анализ на кошницата на купувача

monitorПасивна интеракция с клиентите, без мобилни приложения и лоялни програми

maintenanceЛесна инсталация и поддръжка – предварително настроени сензори, SaaS Платформа, базирана на SAP