+359 888 400 290

ShopUp прихваща до 70% от купувачите със смартфони

Възможност за анализ на отделния клиент благодарение на WiFi технологиите.

За по-добри резултати ShopUp платформата може да бъде интегрирана и с външни системи

Ползи

Профилиране

Анонимно профилиране на клиентите на база интереси, поведение и покупки

Полезни Данни

Данни за измерване и оценка на маркетинговите кампании

Събития

Информация за ефективността на събития и семинари

Анализ на обекта

Анализ на дейността на дадения обект

Вземане на Решения

Подобряване на процеса на вземане на решения

Интеграция

Интегриране с външни системи с цел анализ на потребителската кошница на клиентите

Пасивност

Пасивна интеракция с клиентите, без мобилни приложения и лоялни програми

Лесно и Бързо

Лесна инсталация и поддръжка – предварително настроени сензори, SaaS Платформа, базирана на SAP

Функционалности